ดำเนินการโดย

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมกับ

เครือข่ายศูนย์การดำเนินงานป้องกันภัยพิบัติอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) และ
มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

ติดต่อเรา

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ (GISTNORTH)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Website : https://gist.cmu.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/gistnorth
E-Mail: Gistnorth@gmail.com
Tel/Fax : 053-943 580